Wideo

Płytka blokująca przyśrodkowa dystalnej kości ramiennej

Wieloosiowa dystalna boczna kości piszczelowej

Płytka blokująca hak do obojczyka

Kształt ramienia w kształcie litery Y.

Rekonstrukcja dystalnego obojczyka

Dalsza boczna kości ramiennej

Boczna płaskowyż piszczelowy wieloosiowy

Distal Medial Tibia

Dalsza boczna kości piszczelowej L

Dystalna strzałkowa przednia boczna

Dystalna strzałkowa przednia boczna

Dystalna strzałkowa przednia boczna

Ulna Olecranon

Dalsza skośna głowa promienia kości dłoniowej

Dystalny promień dłoniowy ukośny Mały Duży

Żyłkowa tylna boczna

Żyłkowa boczna dystalna

Wieloosiowa dystalna kość udowa

Szyja kości udowej i typ

Wieloosiowa środkowa płaskowyż kości piszczelowej

Boczna płaskowyż piszczelowy

Wieloosiowa szyjka kości ramiennej

Rekonstrukcja obojczyka 7 otworów

Rekonstrukcja obojczyka