Kultura korporacyjna

Kultura korporacyjna to nasza wspólna wola, ambicja i dążenie. Pokazuje naszego wyjątkowego i pozytywnego ducha. Tymczasem, jako ważny aspekt zwiększania konkurencyjności korporacji, może poprawić spójność zespołu i zmotywować kreatywność pracowników.

Orientacja na ludzi

Wszyscy pracownicy, w tym kierownicy przedsiębiorstw, to najcenniejsze fortuny naszej firmy. To ich ciężka praca i wysiłki sprawiają, że Shuangyang jest firmą na taką skalę. W Shuangyang potrzebujemy nie tylko wybitnych liderów, ale także stabilnych i pracowitych talentów, którzy mogą tworzyć dla nas korzyści i wartości, i którzy są oddani rozwojowi razem z nami. Menedżerowie na wszystkich poziomach powinni zawsze być łowcami talentów, aby rekrutować bardziej kompetentny personel. Potrzebujemy wielu pełnych pasji, ambitnych i pracowitych talentów, aby zapewnić sobie przyszły sukces. Dlatego powinniśmy pomagać pracownikom, którzy mają zarówno umiejętności, jak i uczciwość, znaleźć odpowiednie miejsce i wykorzystać swoje kompetencje. 

Zawsze zachęcamy naszych pracowników, aby kochali swoje rodziny i firmę, i prowadzili ją z drobiazgów. Opowiadamy się za tym, że dzisiejsza praca musi być wykonana dzisiaj, a pracownicy powinni codziennie pracować efektywnie, aby osiągnąć swoje cele, aby osiągnąć wynik korzystny zarówno dla pracowników, jak i dla firmy. 

Stworzyliśmy system opieki społecznej dla każdego pracownika i jego rodziny, tak aby wszystkie rodziny zechciały nas wspierać. 

Integralność

Uczciwość i wiarygodność to najlepsza polityka. Od wielu lat „uczciwość” jest jedną z podstawowych zasad w Shuangyang. Działamy uczciwie, abyśmy mogli zdobywać udziały w rynku „uczciwie” i zdobywać klientów „wiarygodnością”. Zachowujemy naszą uczciwość w kontaktach z klientami, społeczeństwem, rządem i pracownikami, a takie podejście stało się istotnym zasobem niematerialnym firmy Shuangyang. 

Uczciwość jest podstawową zasadą każdego dnia, a jej natura polega na odpowiedzialności. W Shuangyang traktujemy jakość jako życie przedsiębiorstwa i kierujemy się podejściem opartym na jakości. Przez ponad dekadę nasi stali, sumienni i oddani pracownicy praktykowali „uczciwość” z poczuciem odpowiedzialności i misji. A firma kilkakrotnie zdobyła tytuły „Przedsiębiorstwo Uczciwości” i „Wybitne Przedsiębiorstwo Uczciwości” przyznawane przez urząd wojewódzki.

Z niecierpliwością czekamy na ustanowienie wiarygodnego systemu współpracy i osiągnięcie sytuacji korzystnych dla wszystkich z partnerami, którzy również wierzą w uczciwość.

Innowacja

W Shuangyang innowacje są siłą napędową rozwoju, a także kluczowym sposobem poprawy konkurencyjności podstawowej firmy.

Zawsze staramy się tworzyć popularne, innowacyjne środowisko, budować innowacyjny system, kultywować innowacyjne myśli i pielęgnować innowacyjny entuzjazm. Staramy się wzbogacać innowacyjne treści, ponieważ produkty są unowocześniane, aby sprostać wymaganiom rynku, a zarządzanie jest proaktywnie zmieniane, aby przynosić korzyści naszym klientom i firmie. Zachęcamy wszystkich pracowników do udziału w innowacjach. Liderzy i menedżerowie powinni spróbować zreformować metody zarządzania przedsiębiorstwem, a personel generalny powinien wprowadzić zmiany w swojej pracy. Innowacja powinna być dewizą każdego. Staramy się także poszerzać innowacyjne kanały. Ulepszono mechanizm komunikacji wewnętrznej, aby promować skuteczną komunikację i inspirować innowacje. Akumulacja wiedzy jest zwiększana poprzez badania i komunikację, aby poprawić zdolności innowacyjne. 

Wszystko się zmienia. W przyszłości Shuangyang będzie skutecznie wdrażać i kontrolować innowacje w trzech aspektach, tj. Strategii korporacyjnej, mechanizmach organizacyjnych i codziennym zarządzaniu, w celu stworzenia „atmosfery” sprzyjającej innowacjom i pielęgnowania wiecznego „ducha innowacji”.

Przysłowie mówi, że „bez liczenia na małe i niezauważalne kroki nie można pokonać tysięcy mil”. Dlatego, aby zrealizować nasze dążenie do doskonałości, powinniśmy rozwijać innowacje w sposób praktyczny i wyznawać ideę, że „produkty wyróżniają firmę, a urok czyni osobę niezwykłą”.

Doskonałość

Dążenie do doskonałości oznacza, że ​​powinniśmy wyznaczać standardy. A przed nami jeszcze bardzo długa droga, aby urzeczywistnić wizję „wybitny przynosi dumę chińskim potomkom”. Naszym celem jest zbudowanie najlepszej i najbardziej unikalnej krajowej marki ortopedycznej. W przyszłych dziesięcioleciach zminimalizujemy przepaść w stosunku do międzynarodowych marek i spróbujemy szybko nadrobić zaległości.

Podróż na tysiąc mil zaczyna się od jednego kroku. Trzymając się wartości „orientacji na ludzi”, zbierzemy zespół rozważnych, wytrwałych, praktycznych i profesjonalnych pracowników, którzy będą pilnie się uczyć, odważnie wprowadzać innowacje i aktywnie wnosić wkład. Skoncentrujemy się na jakości i zachowaniu uczciwości, dążąc do doskonałości indywidualnej i przedsiębiorstwa, aby spełnić wielkie marzenie o uczynieniu Shuangyang renomowaną marką krajową.